Gravidfoto

Jeg tar bilder av gravide, enten om det er bare den gravide, med kjæresten/ektemannen eller om du også har kommende søsken med.